eBay Slider

Boekhoudkundige diensten

Ondernemers:

 

Ondernemers:

arrow Starten van uw onderneming

Veel Nederlanders in loondienst overwegen steeds vaker een eigen onderneming te starten. Vaak wordt daarbij te weinig aandacht besteed aan administratieve en fiscale verplichtingen.

Een goede voorlichting bij de start van uw onderneming maakt de kans op succes vele malen groter. Iedere onderneming is nu eenmaal anders. Bent u ZZP'er of wilt u een BV, een maatschap of een VOF oprichten? Wij zetten onze kennis en ervaring graag voor u in!

Administratiekantoor VWAA is er in gespecialiseerd om startende ondernemers niet alleen bij de start, maar ook tijdens de uitoefening van de onderneming intensief te begeleiden. Al onze mensen zijn goed opgeleid en hebben ervaring in het bedrijfsleven. Wij hebben specialisten in huis op het gebied van fiscaliteit, boekhouding en loonadministratie. U doet bij ons altijd zaken met één vast contactpersoon

Bij de start van uw onderneming verzorgt ons administratiekantoor de aanmelding bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. We kunnen u adviseren in de keuze voor uw zakelijke bankrekening en begeleiden u met het opzetten van uw administratie. Tevens kan onze belastingadviseur u als zelfstandig ondernemer adviseren over diverse belastingzaken.

Wilt u met ons kennismaken? Maak dan gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek. Bel 078-6117120 of stuur een e-mail.
 
arrow Haal- en brengservice

Speciaal voor onze klanten hebben wij een unieke haal- en brengservice!

Elke maand of elk kwartaal (afhankelijk van uw aangifte-periode) kunnen wij de administratie bij u komen halen en brengen deze na verwerking weer bij u terug!

Het is bij ons natuurlijk ook gewoon mogelijk om uw administratie per post of e-mail naar ons toe te sturen. En met de Exact Online App kunt u uw bonnetjes en facturen zelfs gelijk inladen als u dit zou willen!

Wij zijn al ruim 15 jaar actief in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Zeeland.
 
arrow Opzetten van uw administratie

Naast de uren die u als ondernemer maakt om uw bedrijf te laten draaien, zult u ook uw administratie bij moeten houden. Het uitvoeren van de administratie handelingen is niet alleen een teken van een gezonde bedrijfsvoering, het is ook wettelijk verplicht.

Om u op weg te helpen geeft ons administratiekantoor u advies op welke manier u uw administratie op een eenvoudige, maar overzichtelijke manier kunt bijhouden. Wanneer u dit wenst kunt u gebruik maken van onze service om jaarlijks uw administratiemappen kant en klaar mee te nemen. Op deze manier houdt u de administratie voor u zelf inzichtelijk, zodat u snel kunt controleren of alle afnemers hun facturen op tijd voldoen.
 
arrow Verzorgen van uw totale administratieve werkzaamheden

Elke dag heeft u als ondernemer te maken met inkomende facturen, uitgaande facturen, bank-afschriften, kasbonnen, offertes, herinneringen enzovoorts. Zodra dit systematisch verwerkt wordt, krijgt u inzicht in uw bezittingen, schulden, kosten en opbrengsten.

Naast het feit dat de wet u verplicht tot het systematisch bijhouden van uw boekhouding, geeft het u inzicht in uw eigen bedrijf. Door de administratie accuraat bij te houden, kunt u kansen zien en bedreigingen inperken door tijdig in te grijpen.

Bij het ontbreken van voldoende kennis of tijd kan ons administratiekantoor op locatie de administratieve verwerking u uit handen nemen. U bespaart hiermee tijd die u kunt inzetten om ondernemer te zijn, want dat is toch waar u voor gekozen heeft!
 
arrow Het verwerken van uw administratie

Het verwerken van uw administratie door ons administratiekantoor is inclusief BTW- aangifte en financiële maand- of kwartaalrapportages, zodat u altijd weet hoe de zaken er voor staan. Hoe, wanneer en in welke vorm de administratie wordt uitgevoerd wordt in goed overleg afgesproken.

Periodiek, d.w.z. per maand, kwartaal of per jaar vraagt de Belastingdienst u om aangifte te doen. Met behulp van onze software is uw aangifte omzetbelasting te berekenen en kan deze op elektronische wijze worden aangegeven.
Ook voor de BTW aangifte zijn er een aantal mogelijkheden om tot belastingbesparing te komen. Wij zijn altijd op zoek naar deze mogelijkheden en passen deze dan ook zorgvuldig toe. Zo laten wij de wetgeving optimaal in uw voordeel werken.

Iedere ondernemer dient volgens "goed koopmansgebruik" een administratie te voeren. Indien tijdig bijgewerkt en goed uitgevoerd, is de administratie een belangrijke informatiebron. Periodiek, het liefst per maand, werkt ons administratiekantoor uw administratie helemaal bij. Informatie over uw openstaande verkoopfacturen en nog te betalen inkoopfacturen, maar ook winstresultaten en -vergelijkingen met bijvoorbeeld andere jaren of kwartalen, krijgt u na ieder kwartaal van ons ter beschikking.
 
arrow Opstellen jaarrekening

De jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van uw financiële administratie. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop.
Op de balans van de jaarrekening worden aan de debetzijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven, de zogenaamde activa. Aan de creditzijde (rechts) zijn de schulden opgenomen, de zogenaamde passiva.

De winst- en verliesrekening is het andere gedeelte van de jaarrekening. Hierin worden alle opbrengsten en kosten van het afgelopen jaar overzichtelijk naast elkaar gezet. Het resultaat daarvan is de winst of het verlies wat u over het betreffende boekjaar heeft behaald met uw onderneming.
De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. De balans geeft de omvang weer van de bezittingen en schulden van het bedrijf. De winst- en verliesrekening laat zien wat uw inspanningen het afgelopen jaar hebben opgeleverd.

Ons administratiekantoor stelt de jaarrekening voor u op waarbij wij ook gelijk een aantal fiscale aspecten belichten. Om u goed te kunnen begeleiden bespreken wij de jaarrekening en eventuele aangiftes met u in een persoonlijk gesprek. Hierin kunt u gelijk al uw vragen aan ons stellen zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

In aanvulling op de jaarrekening van uw BV verzorgt ons administratiekantoor ook de publicatie van uw jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Wanneer u dit wenst kunt u ook uw aangifte inkomstenbelasting en/of aangifte vennootschapsbelasting door ons laten verzorgen.
 
arrow Verzorgen salarisadministratie

Wanneer er naast u als ondernemer nog meer mensen werkzaam zijn in uw V.O.F. of Eenmanszaak, of wanneer u een BV heeft, dient er een salarisadministratie gevoerd te worden. De salarisadministratie wordt ook wel loon-administratie genoemd. Ons administratiekantoor kan deze, naast het verwerken van uw administratie, volledig voor u verzorgen.

Hierbij kunt u denken aan het invoeren van uw nieuwe personeelsleden, het verwerken van de periodieke salarissen, het verzorgen van de salarisstroken en jaaropgaven. Bijkomende zaken zoals het privé gebruik van de zakelijke auto van uw personeel, het doorgeven van pensioengegevens, spaarloon, levensloopregeling, onkostenvergoedingen en alle andere personeelszaken worden ook door ons verwerkt.

Wanneer u vooraf wilt weten wat een salarisverhoging van een huidig personeelslid u uiteindelijk gaat kosten of wanneer u nieuw personeel een aanbod doet verzorgt ons administratiekantoor voor u een proforma berekening zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan bij de hoogte van uw personeelskosten.
 
arrow Vrijblijvende afspraak

Wilt u een vrijblijvende afspraak met ons maken?

Dit zijn onze gegevens:

VWAA, Administratie & Advies
De Waag 83
3311 BB Dordrecht
T: 078-6117120
info@vwaa.nl

Post adres:
Postbus 840
3300 AV Dordrecht

openingstijden: 8.30-17.00 maandag tot en met vrijdag